SRS įmonių grupė savo veiklą pradėjo 2008 metų pradžioje, vasario 22 dieną. Per įmonės veiklos metus buvo suburta apie 200 įvairių sričių specialistus jungianti komanda, kuriuos vienija bendras tikslas – profesionaliai pasirūpinti klientų poreikiais.
SRS grupės padaliniai yra įsikūrę 4-iuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Centrinė įmonės būstinė yra įsikūrusi Kauno rajone, šalia Garliavos. Toks padalinių išsidėstymas lemia įmonės siekį būti kuo arčiau klientų, ir kaip galima operatyviau reaguoti į užsakovų poreikius, nepriklausomai nuo to, kurioje Lietuvos vietoje jie yra.
Nuo 2015 metų įmonė dalyvauja įvairiose tarptautinėse parodose ir to pasekoje kiekvienais metais daugėja užsakymų iš užsienio valstybėse gyvenančių klientų.

UAB „SRS servisas“ savo veiklą yra apdraudęs verslo civilinės atsakomybės draudimu. SRS įmonių grupę sudaro:

SRS statyba užsiima komercinių patalpų įrengimu pagal kliento pateiktą projektą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

SRS gastro prekiauja bei prižiūri profesionalią virtuvės įrangą.

Reklamos-meistrai – projektuoja, gamina, montuoja bei prižiūri įvairius reklaminius gaminius.

SRS įmonių grupė džiaugiasi įgijusi Lietuvos prekybos, paslaugų ir finansų lyderių bei užsienio partnerių pasitikėjimą.

eu-768x384

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ – „Procesas LT“

Siekdama efektyviai valdyti veiklas, aiškiau paskirstyti atsakomybes, išplėsti paslaugų tiekimą, įgauti konkurencinį pranašumą, gerinti įmonės įvaizdį, darbuotojų lojalumą, didinti darbo našumą, valdyti nelaimingus atsitikimus darbe, mažinti susirgimus profesinėmis ligomis, UAB „SRS Servisas“ inicijavo inovatyvių valdymo sistemų diegimą ir parengė projektą „UAB „SRS SERVISAS“ valdymo sistemų diegimas“.

Projekto tikslas – valdymo sistemų ISO 9001 ir OHSAS 18001 diegimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas didinti įmonės darbo našumą.

Projekto veiklos – ISO 9001 kokybės vadybos sistemos ir OHSAS 18001 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos diegimas įmonėje ir jų sertifikavimas.

Projekto vykdytojas – UAB „SRS SERVISAS“.

Projektas vykdomas be partnerių pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Skirta lėšų suma – 7.909 €.

Daugiau informacijos – http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/uab-srs-servisas-valdymo-sistemu-diegimas.

Aukštos kokybės reklamos sprendimai keliauja į Vakarų šalių rinkas

UAB „SRS SERVISAS“ vaizdinės reklamos projektavimu ir gamyba užsiimanti įmonė įgyvendinanti projektą „UAB „SRS servisas” eksporto rinkų plėtra“ pagal Europos struktūrinių fondų priemonę „Naujos galimybės LT“ (projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0156).

Įmonė projektuoja ir gamina reklaminius skydus, pilonus, šviečiančias ir nešviečiančias iškabas, reklaminius tentus, reklamą ant transporto priemonių ir t.t. Šio UAB „SRS servisas“ projekto tikslas – sustiprinti įmonės tarptautinį konkurencingumą ir padidinti eksporto apimtis. Įgyvendindama šį projektą įmonė planuoja dalyvauti tarptautinėse vizualinės komunikacijos parodose ir ten pristatyti įmonę bei jos gaminamą produkciją potencialiems klientams. Projekto įgyvendinimo dėka užtikrinamas įmonės tarptautinio konkurencingumo stiprėjimas tiesiogiai prisidės prie įmonės eksporto pajamų augimo.

Kaip rodo įmonės aukščiau turima patirtis tik intensyvus ir ilgalaikis dalyvavimas užsienio parodose jose pristatant įmonės produkciją efektyviai padidina šansus plačiau įeiti į turimas rinkas ir užkariauti naujas. Projektas būtinas siekiant didinti įmonės produkcijos eksportą iki maksimalaus gamybinio pajėgumo.

Bendra projekto išlaidų suma 90 000 Eur, iš kurių pusė bus skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kita – įmonė prisidės savo lėšomis.

eu-768x384