Aukštos kokybės reklamos sprendimai keliauja į Vakarų šalių rinkas

 

UAB „SRS SERVISAS“ vaizdinės reklamos projektavimu ir gamyba užsiimanti įmonė įgyvendinanti projektą „UAB „SRS servisas” eksporto rinkų plėtra“ pagal Europos struktūrinių fondų priemonę „Naujos galimybės LT“ (projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0156). Įmonė projektuoja ir gamina reklaminius skydus, pilonus, šviečiančias ir nešviečiančias iškabas, reklaminius tentus, vėliavas, reklamą ant transporto priemonių ir t.t. Šio UAB „SRS servisas“ projekto tikslas – sustiprinti įmonės tarptautinį konkurencingumą ir padidinti eksporto apimtis. Įgyvendindama šį projektą įmonė planuoja dalyvauti tarptautinėse vizualinės komunikacijos parodose ir ten pristatyti įmonę bei jos gaminamą produkciją potencialiems klientams. Projekto įgyvendinimo dėka užtikrinamas įmonės tarptautinio konkurencingumo stiprėjimas tiesiogiai prisidės prie įmonės eksporto pajamų augimo. Kaip rodo įmonės aukščiau turima patirtis tik intensyvus ir ilgalaikis dalyvavimas užsienio parodose jose pristatant įmonės produkciją efektyviai padidina šansus plačiau įeiti į turimas rinkas ir užkariauti naujas. Projektas būtinas siekiant didinti įmonės produkcijos eksportą iki maksimalaus gamybinio pajėgumo.
Bendra projekto išlaidų suma 90 000 Eur, iš kurių pusė bus skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kita – įmonė prisidės savo lėšomis.