The SRS Group was established at the beginning of 2008, on the 22nd of February. Over the years, the Group has built up a team of around 200 specialists in various fields, united by a common goal, which is to take care of the needs of our clients in a professional manner.
SRS Group branches are located in 4 major Lithuanian cities, namely, Vilnius, Kaunas, Klaipėda and Šiauliai. Headquarters of the Group are located in Kaunas district, near Garliava. This distribution of the locations of branches is the result of the Group’s aim to be as close to its clients as possible and to promptly respond to the needs of its clients, regardless of where they are located in Lithuania.
Since 2015, the Group has been participating in various international exhibitions, which has resulted in an increasing number of orders each year from clients living abroad.

UAB SRS servisas has business liability insurance. SRS Group consists of the following companies:

SRS statyba is engaged in the fit-out of commercial premises according to the client’s design, both in Lithuania and abroad.

SRS gastro sells and maintains professional kitchen equipment.

Reklamos-meistrai design, manufacture, install and maintain a wide range of promotional products.

SRS Group is pleased to have earned the trust of Lithuanian trade, services and finance leaders and foreign partners.

eu-768x384

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ – „Procesas LT“

Siekdama efektyviai valdyti veiklas, aiškiau paskirstyti atsakomybes, išplėsti paslaugų tiekimą, įgauti konkurencinį pranašumą, gerinti įmonės įvaizdį, darbuotojų lojalumą, didinti darbo našumą, valdyti nelaimingus atsitikimus darbe, mažinti susirgimus profesinėmis ligomis, UAB „SRS Servisas“ inicijavo inovatyvių valdymo sistemų diegimą ir parengė projektą „UAB „SRS SERVISAS“ valdymo sistemų diegimas“.

Projekto tikslas – valdymo sistemų ISO 9001 ir OHSAS 18001 diegimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas didinti įmonės darbo našumą.

Projekto veiklos – ISO 9001 kokybės vadybos sistemos ir OHSAS 18001 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos diegimas įmonėje ir jų sertifikavimas.

Projekto vykdytojas – UAB „SRS SERVISAS“.

Projektas vykdomas be partnerių pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Skirta lėšų suma – 7.909 €.

Daugiau informacijos – http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/uab-srs-servisas-valdymo-sistemu-diegimas.

Aukštos kokybės reklamos sprendimai keliauja į Vakarų šalių rinkas

UAB „SRS SERVISAS“ vaizdinės reklamos projektavimu ir gamyba užsiimanti įmonė įgyvendinanti projektą „UAB „SRS servisas” eksporto rinkų plėtra“ pagal Europos struktūrinių fondų priemonę „Naujos galimybės LT“ (projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0156).

Įmonė projektuoja ir gamina reklaminius skydus, pilonus, šviečiančias ir nešviečiančias iškabas, reklaminius tentus, reklamą ant transporto priemonių ir t.t. Šio UAB „SRS servisas“ projekto tikslas – sustiprinti įmonės tarptautinį konkurencingumą ir padidinti eksporto apimtis. Įgyvendindama šį projektą įmonė planuoja dalyvauti tarptautinėse vizualinės komunikacijos parodose ir ten pristatyti įmonę bei jos gaminamą produkciją potencialiems klientams. Projekto įgyvendinimo dėka užtikrinamas įmonės tarptautinio konkurencingumo stiprėjimas tiesiogiai prisidės prie įmonės eksporto pajamų augimo.

Kaip rodo įmonės aukščiau turima patirtis tik intensyvus ir ilgalaikis dalyvavimas užsienio parodose jose pristatant įmonės produkciją efektyviai padidina šansus plačiau įeiti į turimas rinkas ir užkariauti naujas. Projektas būtinas siekiant didinti įmonės produkcijos eksportą iki maksimalaus gamybinio pajėgumo.

Bendra projekto išlaidų suma 90 000 Eur, iš kurių pusė bus skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kita – įmonė prisidės savo lėšomis.

eu-768x384